Your Ad Here

Saturday, April 3, 2010

Jericho suwertihin na kaya sa pagbuhay ng banda?


Kung gaano ka-intense bilang isang artista si Je­richo Rosales, ganoon din o baka mas intense pa siya bilang isang singer/songwriter. Marami ang hindi nakababatid na nakapag-launch na ng isang album sa Malaysia si Jericho kasama ang dating banda ni­yang Jeans. Matagumpay ang ginawang paglu­lun­sad pero natabunan ito at mas nabigyan ng im­por­tansya ang nakasabay nitong malaking prob­lema at kon­trobersiya sa buhay ni Jericho. Maaga itong nabu­wag pero kasabay ng kanyang pagtata­gumpay sa pag-arte, gusto ni Jericho na buhayin muli ang kan­yang music career. Maging matagumpay kaya siya? Baka naman muli nito siyang hilahin pababa? Dara­ting kaya sa punto na kailangan niyang pumili bet­ween his acting and his music?

0 comments:

Post a Comment